Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soubor:Znak města Chvaletice.PNGObrazekPísemných listinných pramenů z období vzniku Telčic a Chvaletic se dochovalo tak málo, že většinu faktů lze jen vyvozovat ze souběžných událostí a majetkových záznamů. Tak víme, že v roce 1143 byl založen sedlecký klášter, který podle listin dostává do majetku kromě jiného i ves Telčice. V roce 1199 sídlí na Telčické tvrzi Hugo z Telčic. Další písemná zpráva je až z roku 1369, kdy tvrz patřila Jetřichovi z Telčic. Telčická tvrz byla nepochybně mohutná a ve své době sehrála významnou roli díky své poloze v těsné blízkosti Labe a frekventované obchodní cesty. Teprve na začátku 16. století, kdy se stala majetkem Zdechovického vladyky význam ztrácí, ale ještě na začátku 19. století tu byly zřetelné obrysy budovy a vnitřního dvora (stavební kámen z trosek tvrze byl tehdy použit k nové výstavbě Zdechovic, které v roce 1802 vyhořely i se zámkem). Chvaletice se objevují v písemných zprávách poprvé v roce 1393, kdy byl dvůr s tvrzí u obce majetkem Hereše z Chvaletic, roku 1407 pak Myslibora. Velký vliv na celou krajinu měl sedlecký klášter. Trval až do roku 1421, kdy byl husitskými vojsky zapálen a zničen. Majetku kláštera se nakonec zmocnil císař Zikmund, který jej po částech upisoval různým pánům na úhradu dluhů. V roce 1436 připadly vesnice bývalého kláštera Kunesovi Voděradovi ze Sekeřic, který tak připojil obec Telčice ke zdechovickému panství. V roce 1493 je majitelem panství Jan ze Sekeřic a po něm Petr Sekerský z Voděrad. V roce 1507 se uvádí jako majitel panství král Vladislav II, který jej zastavil Mikoláši Trčkovi z Lípy. Na svém sněmu v roce 1509 se čeští stavové postavili proti zastavování královských statků, zvláště proti zastavení Zdechovic. Proto je král vyzvedl ze zástavy a držel je až do své smrti. V roce 1515, při vyrovnání s královskými věřiteli, připadly Zdechovice Zdeňku Lvu z Rožmitálu. Panství bylo odhadnuto na 1739 kop grošů a zahrnovalo tvrz s dvorem poplužním, pivovarem, mlýnem a vesnice Zdechovice, Telčice, Chvaletice, Trnávku, Řečany, Labětín a Spytovice. V roce 1521 patří panství Václavu Loreckému z Elkouše, 1558 Karlu ze Žerotína a 1585 Hynku Vrabskému z Vrabí, jemuž patří až do roku 1642, kdy je koupili páni z Věžníka. Leopold z Věžníka prodal zdechovické statky roku 1722 Karlu Josefu hraběti z Paaru. Rod Paarů držel panství a později velkostatek až do roku 1889. Od doby, kdy Telčice patřily ke zdechovickému panství, upadá význam tvrze, neboť zdechovický vladyka sídlil na svém zámku.Obrazek V roce 1720 byly Telčice prohlášeny za osadu Chvaletic.

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení  Vambouše  Námitky a rady 
Parkování    velké parkoviště  
Dostupnost    velmi dobrá 
Suvenýry    v sámošce 
Úroveň prohlídky    volně přístupno 
Občerstvení     je tu hospůdka s cukrárnou 
Celkový dojem    dobrý 

  www.chvaletice.cz

Doporučuji zajít do místní cukrárny maj tu výborný dortíky.smajlik - 1

 

Mapa

Font family: "BIGCITY-Normal" - Fonty a druhy písma zdarma ke stažení. Pokud není font "BIGCITY-Normal" Korektně zobrazen, použijte F5 (nebo CTRL+R), příp. Obnovit  

  Hřebčín Kladruby nad Labem 9,6 km     
hrad, zámek, tvrz, hradiště  Kačina  12,8km  restaurace, hostinec, kavárna  
hrad, zámek, tvrz, hradiště Semtěš 15,1 km    
kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostnice-Sedlec 16 km    
město, městys 

Čáslav

18 km restaurace, hostinec, kavárna   
město, městys  Kolín 10,2 km  restaurace, hostinec, kavárna